พระนคร นครพระ นครธรรม สร้างสรรค์สื่อออนไลน์คุณภาพ > ห้องพระคุณเจ้า

หลวงปู่สุภา กนฺสีโล วัดคอนสวรรค์ อริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน

<< < (21/48) > >>

Ou:

Ou:


คาถาแมงมุมมหาลาภ ของหลวงปู่สุภา

   สุวันนะระชะตัง    มหาสุวันนะระชะตัง
   อังคะตะเศรษฐี    มหาอังคตะเศรษฐี
   มิคคะตะเศรษฐี     มหามิคคะตะเศรษฐี
   ปุระเศษสาวา      อิถิวา  พราหมณ์
   มะนีวา มะอะอุ มานิ มามา

   หมั่นภาวนา แมงมุมท่านเลี้ยงด้วยพระคาถานี้ ไม่ต้องมีเครื่องเซ่นอย่างใด

Ou:
ค้นคว้าประสบการณ์จากผู้อื่นมาสู่กันเพื่อศรัทธาเพิ่มขึ้น

               เป็นที่ทราบกันดีว่าวิชาสำคัญถือเป็นสุดยอดเด็ดขาดและแน่นอนสร้างชื่อเสียงให้หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล
พระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดิน อายุ 109 ปี คือ " วิชาแมงมุมเรียกดักทรัพย์ " ที่ท่านได้รับถ่ายทอดยอดปรมาจารย์หลวงปู่ศุข วัด
ปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท โดยตรงเพียงองค์เดียว เมื่อครั้งที่หลวงปู่สุภาธุดงค์ไปเรียนวิชากับหลวงปู่ศุข เรียน
สำเร็จจะลากลับหลวงปู่ศุขได้เรียกหลวงปู่สุภาไปสอนวิชา " แมงมุมเรียกดักทรัพย์" โดยมีเคล็ดวิชาว่า " แมงมุมเป็นสัตว์
วิเศษไม่ต้องออกไปหากินมีเหยื่อหรืออาหารเข้ามาถึงรังเข้ามาถึงปาก เพียงชักใยดักเหยื่อไว้เท่านี้ก็ไม่อดมีกินอิ่มตลอดการ"
การเปิดร้านทำกิจการก็เช่นเดียวกันถ้าได้วิชาแมงมุมเรียกดักทรัพย์ไปก็เหมือนเปิดร้านกิจการค้าขายดักเหยื่อ ดักทรัพย์ ดัก
ูลูกค้า ดักโชคดักลาภ ดักเงินดักทอง ให้เข้ามาติดกับง่ายดาย เห็นผลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและแน่นอน หลวงปู่สุภาได้เรียนรู้วิชา
แมงมุมเรียกดักทรัพย์และได้สร้างแมงมุมเรียกดักทรัพย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้ต่างเห็นผลมีประสบการณ์มากมายสุดจะ
พรรณนา อาทิ กิจการค้าขายลูกค้าเข้ามากค้าขายดี กิจการเติบโตก้าวหน้าเจริญขึ้น มีโชคมีลาภ ได้เงินได้ทอง ได้เลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่งก็มาก ใครได้แมงมุมของหลวงปู่สุภาไปต่างมีประสบการณ์ดีขึ้นแทบทั้งนั้นจนเรียกได้ว่า วิชาดักทรัพย์โชค
ลาภค้าขายไม่มีอะไรเกินแมงมุมของหลวงปู่สุภาไปได้
                   
                    หลวงปู่สุภาได้ปลุกเสกแมงมุมเรียกดักทรัพย์แบบรูปหล่อแมงมุมเหมือนจริงเป็นครั้งแรก ช่างได้ออกแบบ
อย่างสวยงามสมส่วน มีเอกลักษณ์อมตะสง่าสมชื่อว่าเป็นพญาแมงมุม ด้านหลังแมงมุมได้ลงหัวใจยันต์ "ทะล้อมกะ" ที่
หลวงปู่สุภาใช้เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวท่านดีทางป้องกันอันตรายทั้งแปดทิศ ใต้ท้องแมงมุมมีลักษณะเป็นเหมือน "ถุง
ทรัพย์" จาลึกอักขระหัวใจรับทรัพย์เป็นการถอดสูตรผ้ายันต์รับทรัพย์ทั้งผืนลงใน อักขระที่ใต้ท้องแมงมุม (ตั้งตัวแมงมุม ตรงๆ ท้อง แมงมุมจะเหมือนถุงทรัพย์หรือถุงเงินถุงทอง) เป็นสูตรรวมขุมทรัพย์โภคสมบัติทั้งปวง เหนืออื่นใดแมงมุม รุ่นมหาเศรษฐี นี้พิเศษตรงที่ในตาของแมงมุมทั้ง 2 ข้างได้ฝังเพชร ซึ่งเปรียบเสมือนดวงแก้ล้ำค่าของหลวงปู่ที่มี อานุภาพทางชี้ช่องทาง บอกทางให้เจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนา มีอานุภาพครอบจักรวาลเหมือนบรรจุดวงแก้วสารพัด นึกในตาของแมงมุม เป็นการซ้อนความขลังลงในวิชาแมงมุมเรียกดักทรัพย์อีกโสตหนึ่ง (เพชรที่ฝังเป็นตาแมงมุมเป็น แก้วชนิดพิเศษตระกูลคริสตอล สั่งจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อมาบรรจุในตาแมงมุมของหลวงปู่สุภารุ่นมหาเศรษฐี โดยเฉพาะ) สรุปรวมความว่าแมงมุมเรียกทรัพย์รุ่นมหาเศรษฐีของหลวงปู่สุภาเพียบพร้อมไป ด้วยอานุภาพครอบคลุม ทุกทางกล่าวคือ

                    1. เรียกทรัพย์
                    2. ดักทรัพย์
                    3. ป้องกันอันตราย
                    4. เป็นแก้วสารพัดนึก
                    5. วิชาแมงมุมตำรับหลวงปู่ศุขอยู่ไหนก็อิ่มไม่อดอยาก
                    6. ค้าขายดีลูกค้าเข้ามาก

                    และเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่สุภาปลุกเสกแมงมุมเรียกทรัพย์มีตาเป็นเพชร
                   
                    คาถาปลุกแมงมุมดักทรัพย์
                    สุวันนะระชะตัง มะหาสุวันนะ ราชะตัง อังคะตะเศรษฐี
                    มหาอังคะตะเศรษฐี มิคะตะเศรษฐี มะหามิคะตะเศรษฐ
ี                    ปุริเศษสาวาอัตถีวา พราหมณ์มะณีวา มะอะอุ มานิมามา

อมตะเกระ 5 แผ่นดิน หลวงปู่สุภา กันตสีโล


                    หลวงปู่สุภา กันตสีโล อายุ 114 ปี สร้างวัดมาแล้ว 39 วัด (บารมีสูงสุดทางเหนือจะเรียกว่าต้นบุญ) หลวง
ปู่สุภามีอาจารย์ที่สอนท่านจริงๆ 4 องค์ คือ
                    1. หลวงปู่สีทัตต์ วัดพระธาตท่าอุเทน (ผู้สร้างพระธาตุท่าอุเทน ศิษย์รุ่นน้องสมเด็จลุน ยุคเดียวกันสมเด็จ
                       โต วัดระฆัง)
                    2. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า (หลวงปู่สุภาเป็นศิษย์องค์เดียวในยุคปัจจุบัน หลวงปู่ศุขสอนวิชา
                       ให้หลวงปู่จนหมดสิ้น)
                    3. โยคีจากประเทศธิเบต ชื่อนารายณ์ (หลวงปู่สุภาธุดงค์ไปเรียนวิชาทางจิตสมาธิและฌาณ)
                    4. อาจารย์เฒ่าจากวัดเส้าหลิน ประเทศจีน หลวงปู่สุภาธุดงค์ไปเรียนวิชาพลังภายนอกและภายใน                   

Ou:
    ส่วนสหธรรมที่หลวงปู่เคยร่วมธุดงค์เคยทำเครื่องรางของขลัง เคยแลกเปลี่ยนวิชากันมีหลายองค์ดังนี้
                    1. หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
                    2. หลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต
                    3. หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา
                    4. หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
                    5. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
                    6. หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด
                    7. หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพงษ์
                    8. หลวงพ่อสังข์ วัดน้ำเต้า

                    หลวงปู่สุภาเพรียบพร้อมไปด้วยศีลาจารย์วัตร, ธรรมปฏิปทา , สมธิอภิญญา , พลังสติปัญญา เป็นพระที่ดี
มากในยุคปัจจุบัน เป็นพระที่ดีมากในยุคปัจจุบัน วัตถุมงคลของหลวงปู่ควรรีบเก็บ รีบบูชาติดตัวเป็นมหามงคลแก่ชีวิต ยาก
นักที่จะหาพระที่เพรียบพร้อมได้อย่างนี้อีก?!

                    หลวงปู่สุภาเรียนวิชาแมงมุมดักทรัพย์ หรือเรียกทรัพย์ โดยตรงจากองค์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขาม
เฒ่า ในขณะที่หลวงปู่สุภาจำพรรษาอยู่เรียนวิชากับหลวงปู่ศุข ในวันที่ลาเพื่อออกเดินธุดงค์ต่อ หลวงปู่ศุขได้บอกหลวงปู่สุภา
ว่า "เณรน้อยต่อไปจะต้องไปช่วยคนอีกมากทำประโยชน์ให้พระศาสนาอีกเยอะ เธอจงทำแมงมุมเรียกทรัพย์ ให้ตอบแทน
แก่เขานะ มานี่ปู่จะสอนให้ หลังจากนั้นหลวงปู่ศุข ก็สอนวิชาแมงมุมเรียกทรีพย์ให้หลวงปู่สุภา โดยบอกเหตุผลที่สร้าง
แมงมุม เรียกทรัพย์ว่า "แมงมุมเป็นสัตว์สะอาดมีศีลไม่ต้องออกไปหากิน มีอาหารเข้ามาถึงรัง มีเหยื่อเข้ามาถึงถิ่นฐาน เหมือนเราเปิด ร้านทำกิจการ มีคนเอาเงินมาให้มีลูกค้าเข้ามาติดกับมีโชคลาภเงินทอง เข้ามาสู่ถิ่นฐานไม่ต้องออกไปวิ่งหา" แมงมุมเรียก ทรัพย์ของหลวงปู่สุภา จึงมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้ว มีประสบการณ์มากเกินกว่าที่จะกล่าวได้หมด
       1.ได้มีโอกาสเช่าแมงมุมดักทรัพย์หลวงปู่สุภา มาจากสูนย์พระเครื่องแล้วเพื่อนขอเอาไปใช้ เพื่อนคนนี้ขายข้าวขาหมูอยู่ที่สุพรรณบุรี วันแรกที่เขาเอาไป ได้ใช้กาว 2 หน้าติดแมงมุมไว้ที่ตู้ใส่อาหารรถเข็น ปรากฎว่า วันนั้นขายแทบไม่ทัน จนหมดเกลี้ยง ทั้งที่ 3-4 วันก่อนหน้านี้ขายไม่เคยหมด และเพื่อนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเอาแมงมุมไปไว้ในพานที่บ้าน มาวันหนึ่งเขาไปดูที่พานต้องตกใจเมื่องเห้นแมงมุมที่บ้านมาห้อมล้อมแมงมุม เครื่องรางอยู่ 4 -5 ตัว เท่านั้นยังไม่พอ วันหนึ่งเขาพกไปทำงานด้วยและได้แขวนแมงมุมไว้ที่หน้ารถ ขณะขับรถอยู่ก็ได้มีแมงมุม ขนาดทเ่านิ้วก้อยกระโดดมาจากไหนไม่ทราบมาเกาะ ที่กระจกรถ ซึ่งเป้นเรื่องแปลกมา....จากคุณ MARK
       2. ผ้ายันต์แมงมุมของท่านใช้ดีมากครับ ขอยืนยัน ผมก้อเจอประสบการณ์ มีแมงมุมเป็นๆมาเกาะที่ผ้าท่านถึง 2 ตัว และมีหลายครั้งด้วย ไม่ใช่ครั้งเดียว สังเกตได้ เวลาวันไหนค้าขายดีๆ จะมีแมงมุมมาชักใยแถวๆผ้ายันต์ แต่วันที่ขายไม่ดีจะไม่มีแมงมุมมา แล้วก้อไม่ใช่จะขายดีทุกวันนะครับ วันที่ขายไม่ดีก้อมีนะ แต่ผมก้อเชื่อว่าไม่มีวัตถุมงคลของอาจารย์ไหนทำให้ขายดีทุกวันได้ เป็นไปตามกฏแห่งกรรมน่ะ....จากคุณ MODDANG
       3. ส่วนเรื่องประสบการณ์ของแมงมุมที่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับโชคลาภ คือ ในสมัยก่อนเมื่อตอนที่หลวงปู่สุภาท่านลงหนังสือพระเครื่องใหม่ๆที่ท่านได้ ออกแมงมุมออกมาพอผมได้อ่านข้อมูลและทราบถึงอุปเท่ถ์ของแมงมุมเลยเกิดความ สนใจโดยที่อ่านตามนิตยาสารพระเครื่องโดยที่ไม่รุ้จักหลวงปู่มาก่อนและผมเห็น ท่านเป็นพระที่มีพรรษามากน่าจะขลังก็เลยลอง ลองเช่าหาพระเครื่องที่เป็นแมงมุมของท่านมาลองใช้ดูด้วยความอยากรู้โดยตอน นั้นแมงมุมตาเพชรรุ่นกระโดพานยังไม่มีออกมาโดยผมใช้พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ ที่ข้างหลังเป็นยันต์แมงมุมรุปด้านบนแทนออกตอนสมัยที่หลวงปู่มีอายุครบ 108ปี(ถ้าจำไม่ผิด) พอได้พระมาก็เลยลองอธิฐานขอดูว่าแมงมุมนี้ดีจริงทางด้านโชคลาภอย่างที่เขา ว่ามามั๊ย ถ้าดีจริงก็ขอให้ได้มีโชคมีลาภแล้วถ้ามีโอกาศก็จะลงไปกราบที่ภูเก็ต พอผมได้มาอธิฐานแล้วก็พกติดตัว พอดีวันนี้ไประที่ธนาคารพอเส็จธุระขาออกมาเห็นมีคนแก่มานั่งขายล็อตเตอรี่ อยุ่พอดีและเขาได้เรียกให้ช่วยซื้อตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้น ทั้งเรื่องหวยทั้งแมงมุมพอดีวันนั้นรีบด้วยก็ไม่รุ้จะซื้อเลขอะไร นึกถามคนขายว่าเลข 59 มีมั๊ยเขาบอกมีเหลือคุ่เดียวผมบอกงั้นเอามา ผมก็ซื้อล็อตเตอรี่ใบนั้นมาและพับเก็บจนลืมว่าซื้อไว้พอถึงวันหวยออก(จำไม่ ได้ว่างวดวันที่เท่าไร)ก็ยังไม่รุ้ว่าตัวเองถูกมีคนบอกว่าเลขท้าย 2 ตัวล่างออก 59 ก็ยังไม่คิดอะไรเพราะจำไม่ได้ว่าซื้อล็อตเตอรีเลขอะไรเอาไว้ พอกับมาถึงมาเปิดดุอ่าวถูกรางวัลตามที่ได้อธิษฐานขอได้โชคจริงๆอย่างไม่รู้ ตัวก็เลยเชื่อถือว่าแมงมุมท่านดีจริง(อันนี้ความเชื่อส่วนตัว)ได้โชคได้ลาภ มาถึงจะไม่มากแต่ท่านก็แสดงให้เราเห็นและหลังจากนั้นมาประมาณ1 ปีก็ได้ลงไปกราบท่านจริงๆอย่างสมใจนึกอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากับ ตัวเองจริงๆท่านผู้ชมที่อ่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านแล้วกันครับ....จากคุณmp359

Ou:
เหรียญฉลองพัดยศ หลังแมงมุมดักทรัพย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version